Nhà hàng Cổ Ngư – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3511 363
Trang web http://www.halongtravelguide.com/vn/nhahang/nha-hang-co-ngu.htm
Tọa độ 209.562.874, 10.705.452.729.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Cổ Ngư ở đâu?

66 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cổ Ngư như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Cổ Ngư là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Tâm Nhi Cafe - Phường 3