Nhà Hàng Cội Nguồn – Ph.Tiên Cát

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 894W+WV4, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0387 733 137
Trang web
Tọa độ 21.307.261.099.999.900, 10.539.719.769.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Cội Nguồn ở đâu?

894W+WV4, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cội Nguồn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cội Nguồn là: Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Nhà Hàng Cội Nguồn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Cội Nguồn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún bò Huế - Ngọc Hải - Phường 5