Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống – Giang – Cốc Lếu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 193 Hồng Hà, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0365 138 426
Trang web
Tọa độ 224.992.901, 10.396.895.529.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống - Giang ở đâu?

193 Hồng Hà, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống - Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống – Giang là:

Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống - Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Cơm Lẩu Bống – Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Em Quán - Trang Hạ