Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN – Suối Tre

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W6RJ+Q7W, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 335 10 55
Trang web https://www.comnieuthanhson.com/
Tọa độ 109.419.836, 1.072.306.887

 


Địa chỉ Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN ở đâu?

W6RJ+Q7W, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN là: https://www.comnieuthanhson.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bún Bung Bún Giả Cầy Đền Hai Bà - P. Đề Thám