Nhà hàng Đại Dương – Nghi Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 161 V.I. Lê Nin, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 098 871 71 66
Trang web
Tọa độ 18.693.239, 1.056.882.802

 


Địa chỉ Nhà hàng Đại Dương ở đâu?

161 V.I. Lê Nin, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Đại Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Đại Dương là: Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Nhà hàng Đại Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Đại Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Thuý Ngon - Bình Mỹ