Nhà hàng Đồng Vàng – Hoàng Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 64VC+QW3, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 968 33 33
Trang web
Tọa độ 212.444.302, 1.061.222.804

 


Địa chỉ Nhà hàng Đồng Vàng ở đâu?

64VC+QW3, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Đồng Vàng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Đồng Vàng là:

Nhà hàng Đồng Vàng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Đồng Vàng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Sơn Hải Quán - P. Quyết Thắng