Nhà Hàng Góc Phố – An Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Đ. Lê Quang Đạo, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 090 509 05 84
Trang web
Tọa độ 164.615.953, 10.760.513.789.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Góc Phố ở đâu?

18 Đ. Lê Quang Đạo, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Góc Phố như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Góc Phố là: Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Nhà Hàng Góc Phố có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Góc Phố là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đông Hồ - P