Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long – Trưng Vương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8C77+XXG, Đ. Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3868 626
Trang web
Tọa độ 21.314.926.099.999.900, 1.054.149.619

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long ở đâu?

8C77+XXG, Đ. Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long là: Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống Hạ Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Samfood - P. Thanh Trung