Nhà hàng Hòn Nhạn – Diễn Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4H55+J55, QL48A, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0858 872 222
Trang web
Tọa độ 191.090.247, 1.055.579.937

 


Địa chỉ Nhà hàng Hòn Nhạn ở đâu?

4H55+J55, QL48A, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hòn Nhạn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hòn Nhạn là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Hòn Nhạn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hòn Nhạn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún NGON Quán - Tân Phú