Nhà Hàng Hương Bia 2 – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 145 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 210 18 16
Trang web
Tọa độ 22.813.771.799.999.900, 1.049.810.332

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hương Bia 2 ở đâu?

145 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hương Bia 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hương Bia 2 là:

Nhà Hàng Hương Bia 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hương Bia 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cá Tầm Cá Hồi Tùng Trang - Xuất Hóa