Nhà Hàng Hương Quê – P. An Tảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 299 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 097 915 81 58
Trang web
Tọa độ 206.833.055, 1.060.606.116

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hương Quê ở đâu?

299 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hương Quê như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hương Quê là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Hương Quê có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hương Quê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  QUÁN TRE ( CÙ LAO BÀ NGOẠI) - Vĩnh Lạc