Nhà hàng Hương Xuân – Vĩnh Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3825 538
Trang web
Tọa độ 164.578.174, 10.758.325.219.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Hương Xuân ở đâu?

17 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hương Xuân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hương Xuân là:

Nhà hàng Hương Xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hương Xuân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Ăn Uống Quang Phượng - Hưng Lộc