Nhà Hàng Khánh Linh – Đồng Văn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ tổ 3 Phố Cổ, Đồng Văn, Hà Giang 200000, Việt Nam
Số điện thoại 094 519 15 98
Trang web
Tọa độ 23.278.323.699.999.900, 10.536.133.129.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Khánh Linh ở đâu?

tổ 3 Phố Cổ, Đồng Văn, Hà Giang 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Khánh Linh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Khánh Linh là:

Nhà Hàng Khánh Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Khánh Linh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Phở Nữ Gia Lai - TT. Chư Sê