Nhà Hàng Lan – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 128 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3854 483
Trang web
Tọa độ 19.803.441.799.999.900, 1.057.818.831

 


Địa chỉ Nhà Hàng Lan ở đâu?

128 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lan là:

Nhà Hàng Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhất Nướng - Mai Dịch