Nhà Hàng Lộc Hương 3 – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Trương Hán Siêu, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3525 668
Trang web
Tọa độ 168.130.649, 1.070.917.618

 


Địa chỉ Nhà Hàng Lộc Hương 3 ở đâu?

20 Trương Hán Siêu, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lộc Hương 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lộc Hương 3 là:

Nhà Hàng Lộc Hương 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Lộc Hương 3 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Trường Phú - Tiền Giang