Nhà hàng Nam Phố Quán – Vĩnh Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8B Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3834 962
Trang web
Tọa độ 16.457.807, 10.758.121.469.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Nam Phố Quán ở đâu?

8B Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Nam Phố Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Nam Phố Quán là:

Nhà hàng Nam Phố Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Nam Phố Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Lan Rừng - Đức Thuận