Nhà Hàng Ngọc Lan – Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 315 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3822 999
Trang web
Tọa độ 218.637.192, 1.067.587.799

 


Địa chỉ Nhà Hàng Ngọc Lan ở đâu?

315 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ngọc Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ngọc Lan là:

Nhà Hàng Ngọc Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Ngọc Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa Quả Việt - Hoằng Hoá