Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 999 Lê Khắc Xương, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 970000, Việt Nam
Số điện thoại 0290 6250 215
Trang web
Tọa độ 91.768.463, 10.516.367.079.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau ở đâu?

999 Lê Khắc Xương, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau 970000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Ninh Kiều Cà Mau là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đông Châu - Phường 1