Nhà Hàng Sao Biển – Tiền Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 646 46 66
Trang web
Tọa độ 203.938.125, 1.065.841.875

 


Địa chỉ Nhà Hàng Sao Biển ở đâu?

Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sao Biển như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sao Biển là: Chủ Nhật:[00:00-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00], Thứ Bảy:[22:00-00:00]

Nhà Hàng Sao Biển có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Sao Biển là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cây Bàng - khu phố 1