Nhà Hàng Sáu Băng – Giáo xứ Đồng Xoài, Tân Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GVHV+573, Giáo xứ Đồng Xoài, Tân Bình, Tân Phú, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0271 3881 604
Trang web http://nhahangsaubang.com/
Tọa độ 11.527.882.199.999.900, 10.689.315.979.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Sáu Băng ở đâu?

GVHV+573, Giáo xứ Đồng Xoài, Tân Bình, Tân Phú, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sáu Băng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sáu Băng là: Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Nhà Hàng Sáu Băng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Sáu Băng là: http://nhahangsaubang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Bà Duyên - TT. Thạch Hà