Nhà hàng sen champa 2 – Yên Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6X4P+VF6, Unnamed Road, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 591 93 38
Trang web
Tọa độ 21.207.167.899.999.900, 10.598.613.239.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng sen champa 2 ở đâu?

6X4P+VF6, Unnamed Road, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng sen champa 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng sen champa 2 là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà hàng sen champa 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng sen champa 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Cẩm Nhung - Thị trấn Thanh Bình