Nhà Hàng Tâm Như – Phan Đình Phùng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HRHP+V2V, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 091 524 04 94
Trang web
Tọa độ 21.579.744.599.999.900, 1.058.350.378

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tâm Như ở đâu?

HRHP+V2V, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tâm Như như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tâm Như là:

Nhà Hàng Tâm Như có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tâm Như là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hoa Đào - Tân Thịnh