Nhà Hàng Tân Hạt – Ninh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ F4W9+8PG, Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 093 799 33 45
Trang web
Tọa độ 124.958.174, 10.911.933.739.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tân Hạt ở đâu?

F4W9+8PG, Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Hạt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tân Hạt là: Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Nhà Hàng Tân Hạt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tân Hạt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hàn Quốc - P.Ninh Xá