Quán Ăn Quý Đạo – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 12 Ngô Quyền, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3858 177
Trang web
Tọa độ 168.137.015, 1.071.046.104

 


Địa chỉ Quán Ăn Quý Đạo ở đâu?

12 Ngô Quyền, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Quý Đạo như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Quý Đạo là:

Quán Ăn Quý Đạo có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Quý Đạo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ô Panini - Bắc Mỹ An