Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA – Dĩnh Kế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 336 Nguyễn Thị Minh Khai, Dĩnh Kế, Bắc Giang, 26000, Việt Nam
Số điện thoại 097 157 05 70
Trang web
Tọa độ 21.279.024.399.999.900, 1.062.106.678

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA ở đâu?

336 Nguyễn Thị Minh Khai, Dĩnh Kế, Bắc Giang, 26000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tây Bắc HAISOMA là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Phở - Phường 2