Nhà hàng Thủy Nguyên – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ F52G+48W, Thống Nhất, Tp. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 094 170 32 32
Trang web
Tọa độ 204.503.622, 1.061.758.165

 


Địa chỉ Nhà hàng Thủy Nguyên ở đâu?

F52G+48W, Thống Nhất, Tp. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Thủy Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Thủy Nguyên là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Nhà hàng Thủy Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Thủy Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Thịnh Xưa - TT. Thịnh Long