Nhà Hàng Tiến Còi – TT. Neo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Làn 2, Pháp Loa, TT. Neo, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 735 32 58
Trang web
Tọa độ 21.197.119.999.999.900, 1.062.469.174

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tiến Còi ở đâu?

Làn 2, Pháp Loa, TT. Neo, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiến Còi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiến Còi là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Tiến Còi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tiến Còi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Ăn Uống - Phương Thiện