Nhà Hàng Trang Gia Viên – Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40 Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0838 814 888
Trang web https://www.facebook.com/nhahangtranggiavien
Tọa độ 210.384.469, 10.676.963.389.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Trang Gia Viên ở đâu?

40 Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Trang Gia Viên như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Trang Gia Viên là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Hàng Trang Gia Viên có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Trang Gia Viên là: https://www.facebook.com/nhahangtranggiavien

Hình ảnh

Xem thêm:  Beefsteak Hai Con Bò Bình Dương - Phú Thọ