Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo – Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 15313, Việt Nam
Số điện thoại 098 232 82 22
Trang web
Tọa độ 21.454.705.999.999.900, 1.056.455.048

 


Địa chỉ Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo ở đâu?

Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 15313, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo là: Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Tuấn Hương Tam Đảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm - Phở Ngọc Bích - TT. Phủ Thông