Nhà hàng Tuấn Rươi – Nhà hàng ngon nhất Hải Dương – P. Thanh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 338 Trường Chinh, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 654 78 66
Trang web https://nha-hang-tuan-ruoi-nha-hang-ngon-nhat-hai-duong.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 209.281.141, 1.063.117.144

 


Địa chỉ Nhà hàng Tuấn Rươi - Nhà hàng ngon nhất Hải Dương ở đâu?

338 Trường Chinh, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Tuấn Rươi - Nhà hàng ngon nhất Hải Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Tuấn Rươi – Nhà hàng ngon nhất Hải Dương là: Chủ Nhật:[07:00-14:00], Thứ Hai:[07:00-14:00], Thứ Ba:[07:00-14:00], Thứ Tư:[07:00-14:00], Thứ Năm:[07:00-14:00], Thứ Sáu:[07:00-14:00], Thứ Bảy:[07:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Huế O Thanh - P.Hồng Hà