Nhà hàng Tuyết Tuyết – TT. Cái Rồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 06 ĐT334, TT. Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0362 229 666
Trang web
Tọa độ 21.073.178, 1.074.228.462

 


Địa chỉ Nhà hàng Tuyết Tuyết ở đâu?

06 ĐT334, TT. Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Tuyết Tuyết như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Tuyết Tuyết là: Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Nhà hàng Tuyết Tuyết có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Tuyết Tuyết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Nam Bộ - Bánh Tráng Trộn - P. Quang Trung