Nhà hàng Vua Hải Sản – Ph.Tiên Cát

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 399 Tiên Dung, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0333 010 000
Trang web
Tọa độ 21.314.796.299.999.900, 1.053.993.473

 


Địa chỉ Nhà hàng Vua Hải Sản ở đâu?

399 Tiên Dung, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Vua Hải Sản như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Vua Hải Sản là:

Nhà hàng Vua Hải Sản có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Vua Hải Sản là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phúc Lâm Quán - Tân Bình