Nhà máy giấy Yên Bình – Phú Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn Hợp Thịnh – Phú Thịnh, Phú Thịnh, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3885 864
Trang web http://www.yfatuf.com.vn/
Tọa độ 216.900.343, 10.496.258.399.999.900

 


Địa chỉ Nhà máy giấy Yên Bình ở đâu?

Thôn Hợp Thịnh – Phú Thịnh, Phú Thịnh, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy giấy Yên Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà máy giấy Yên Bình là:

Nhà máy giấy Yên Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy giấy Yên Bình là: http://www.yfatuf.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Ưu Việt - CN - Lộc Ninh