Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa – Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nguyệt Hoá, Châu Thành, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 806 165
Trang web
Tọa độ 9.947.512.699.999.990, 1.063.000.399

 


Địa chỉ Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa ở đâu?

Nguyệt Hoá, Châu Thành, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa là:

Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Lay Ơn Định An - Hiệp An