Nhà nghỉ – Cafe Phương Trang – TT. Quảng Xương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PQQH+7G7, Unnamed Road, TT. Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 091 734 23 23
Trang web
Tọa độ 197.381.541, 1.057.788.025

 


Địa chỉ Nhà nghỉ - Cafe Phương Trang ở đâu?

PQQH+7G7, Unnamed Road, TT. Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ - Cafe Phương Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ – Cafe Phương Trang là:

Nhà nghỉ - Cafe Phương Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ – Cafe Phương Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn KonKlor - Thắng Lợi