Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ – Quảng Ngãi – Bình Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6W97+78P, Cảng, Sa Kỳ, QL24B, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 570000, Việt Nam
Số điện thoại 090 527 26 25
Trang web
Tọa độ 15.218.220.299.999.900, 1.089.133.322

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi ở đâu?

6W97+78P, Cảng, Sa Kỳ, QL24B, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi 570000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ – Quảng Ngãi là:

Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Đại Thành 1 Motel | Nhà Nghỉ Ở Cảng Sa Kỳ – Quảng Ngãi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay NHÀI CHI. - Phương Thiện