Nhà nghỉ Gia Thịnh – Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu dân cư, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0813 112 779
Trang web http://www.facebook.com/nhanghigiathinh/
Tọa độ 103.062.101, 106.395.495

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Gia Thịnh ở đâu?

Khu dân cư, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Gia Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Gia Thịnh là:

Nhà nghỉ Gia Thịnh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Gia Thịnh là: http://www.facebook.com/nhanghigiathinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mường Thanh Luxury Dien Lam Hotel - Diễn Lâm