Nhà Nghỉ Hải Yến – Quảng Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Ngõ 451 Lê Lai, Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 40138, Việt Nam
Số điện thoại 093 791 91 98
Trang web https://www.facebook.com/nhanghihaiyen.thanhhoa/
Tọa độ 197.896.936, 1.057.991.054

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Hải Yến ở đâu?

43 Ngõ 451 Lê Lai, Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 40138, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hải Yến như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hải Yến là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Galaxy Hotel - khách sạn Ngân Hà - Đại Phúc