Nhà Nghỉ Hoàng Phúc – P. Yên Đỗ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3874 779
Trang web
Tọa độ 139.838.651, 1.079.919.965

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Hoàng Phúc ở đâu?

42 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hoàng Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hoàng Phúc là:

Nhà Nghỉ Hoàng Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Hoàng Phúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Hùng Loan - Phước Mỹ