Nhà nghỉ Minh Quân – Pháo Đài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9FHM+6PG, Đường Phạm Ngũ Lão, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 831 62 22
Trang web
Tọa độ 10.378.056.899.999.900, 1.044.843.186

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Minh Quân ở đâu?

9FHM+6PG, Đường Phạm Ngũ Lão, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Minh Quân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Minh Quân là:

Nhà nghỉ Minh Quân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Minh Quân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CT MORNING HOSTEL - Cái Khế