Nhà Nghỉ Minh Trang – Vĩnh Tây 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 91 Tân Lộ Kiều Lương, Vĩnh Tây 2, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3569 578
Trang web
Tọa độ 10.683.001.599.999.900, 1.050.838.915

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Trang ở đâu?

91 Tân Lộ Kiều Lương, Vĩnh Tây 2, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Trang là:

Nhà Nghỉ Minh Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Poland - Mỹ Xá