Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre – Hữu Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61b ấp Phú hữu, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre 86000, Việt Nam
Số điện thoại 093 913 07 82
Trang web
Tọa độ 102.647.472, 1.063.964.218

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre ở đâu?

61b ấp Phú hữu, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre 86000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre là:

Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Ngọc Duy Bến Tre là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn NB Hoàng Gia - Khu 4