Nhà nghỉ Phương Vy – Bàu Trâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 314 Ngô Quyền, p.Xuân Thanh, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai 81000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3782 101
Trang web
Tọa độ 109.286.563, 1.072.606.266

 


Địa chỉ Nhà nghỉ Phương Vy ở đâu?

314 Ngô Quyền, p.Xuân Thanh, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai 81000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Phương Vy như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà nghỉ Phương Vy là:

Nhà nghỉ Phương Vy có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà nghỉ Phương Vy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn DTT Galaxy - Ba Sao