Nhà Nghỉ Sao Mai – P. Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 266 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3828 175
Trang web
Tọa độ 140.007.459, 10.799.574.539.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Sao Mai ở đâu?

266 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Sao Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Sao Mai là:

Nhà Nghỉ Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Sao Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Khách Sạn Hoa châu - Anh Sơn