Nhà Nghỉ Tân Hồng – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 619 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 098 395 75 84
Trang web https://manmo.vn/detail/nha-nghi-tan-hong.html
Tọa độ 93.063.535, 10.572.041.089.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Tân Hồng ở đâu?

619 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Tân Hồng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Tân Hồng là:

Nhà Nghỉ Tân Hồng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Tân Hồng là: https://manmo.vn/detail/nha-nghi-tan-hong.html

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Phúc - Phường 2