Nhà Nghỉ Yến Nhi – TT. Khánh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H2RQ+8PV, Đường Không Tên, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0798 884 879
Trang web
Tọa độ 11.590.874.999.999.900, 1.090.392.852

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Yến Nhi ở đâu?

H2RQ+8PV, Đường Không Tên, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Yến Nhi như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Yến Nhi là:

Nhà Nghỉ Yến Nhi có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Yến Nhi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  MOTEL BỒ CÂU - P