Nhà trọ Gia đình – TT. Thanh Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 91 phố Cầu Đất, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 098 300 72 88
Trang web https://nha-tro-gia-inh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 212.174.804, 10.518.313.789.999.900

 


Địa chỉ Nhà trọ Gia đình ở đâu?

91 phố Cầu Đất, TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà trọ Gia đình như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà trọ Gia đình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Hải Hà - Phú Thuỷ