Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa – Vĩnh Tú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3XHV+XCX, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 090 562 02 07
Trang web
Tọa độ 17.079.985.399.999.900, 1.069.935.983

 


Địa chỉ Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa ở đâu?

3XHV+XCX, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà phân phối bia Sài Gòn Hải Hoa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Bia - Nước Giải Khát NAM CÚC - Vị Đông