Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc – Đồng Tâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trần Quốc Hoàn, Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3767 999
Trang web https://nicedreamhotel.com.vn/
Tọa độ 213.036.496, 10.556.358.859.999.900

 


Địa chỉ Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc ở đâu?

Trần Quốc Hoàn, Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc là:

Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Nice Dream Hotel Vĩnh Phúc là: https://nicedreamhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Senna Hue Hotel - Street