Nước mắm truyền thống Hải Thành Phan Thiết tại Vĩnh Phúc – Vĩnh Tường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phượng Lâu, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 090 979 86 80
Trang web https://www.facebook.com/haithanhphanthiet
Tọa độ 212.940.675, 10.546.772.879.999.900

 


Giờ làm việc của Nước mắm truyền thống Hải Thành Phan Thiết tại Vĩnh Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Nước mắm truyền thống Hải Thành Phan Thiết tại Vĩnh Phúc là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Nước mắm truyền thống Hải Thành Phan Thiết tại Vĩnh Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Nước mắm truyền thống Hải Thành Phan Thiết tại Vĩnh Phúc là: https://www.facebook.com/haithanhphanthiet

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Kiên Giang - P. An Hoà